Historik

Historik om Surahammars Teaterförening

1936 28/4
En RPO (Riksteaterns Publikorganisation) avdelning bildas i  Surahammar. För bildandet krävdes att minst 150 medlemmar fanns  registrerade. Man hade som mest c:a 450 medlemmar, därav ungefär  200 industriarbetare (mest i hela Sverige!) Alla medlemmar  registrerades nämligen under yrkeskategorier.

Ordförande var Göte Winsth
Medlemsavgiften / år var 3:- och biljettpriserna låg mellan 3,75:- och  1,75:- med 75 öres rabatt för medlemmar. Bidrag från Sura Bruk 75:- och Konsum 50:-.

Repertoaren var enbart stora uppsättningar med t.ex. Anders de Waahl  och hela symfoniorkestrar, Dramatenuppsättningar med 20-talet aktörer samt operetter, något annat fanns knappast på Riksteatern

Publik:
36-37    418 / föreställning
37-38    365 /   ”
38-39    232 /   ”
39-40    192 /   ”

1939 1/5
Detta publikunderlag ansågs vara alltför litet, varför ”med beklagande beslöts om nedläggelse av föreningen om ekonomiskt stöd ej kan fås från kommunalt håll”.

1940 22/6
RPO läggs vilande då publikunderlaget minskat till futtiga 150 /  och inget ekonomiskt stöd erhållits.

1940 – 1979
All teaterverksamhet under denna tid tycks ha gått genom direktkontakt mellan ‘Folkets Hus och Park’ och Riksteatern.

1976
Länsteatern och Länsteaterföreningen bildas.

1979 20/9
SurahammarsTeaterförening  bildas                                          .
Ordförande Robert Norling

1982 Ordförande Artur Hjerpe
1984 Ordförande Ingrid Raij
1985 Ordförande Robert Norling
1989 Ordförande Göran Segergren
1996 Ordförande Louise Bergqvist
1998 Enskilt medlemskap och scenpass införs i Riksteatern
2009 Ordförande Anita Gustafsson